Клинична фармакология

  • 40.00лв.
  • без ДДС: 33.33лв.
Количество:

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

Глава 1. Предмет, цели и задачи на клиничната фармакология като учебна дисциплина. Клиничната фармакология - научна основа на лекарствената терапия

Глава 2. Лекарствена регулация - научни и законови основи

Глава 3. Откриване и разработване на нови лекарства - методи за научно откриване на нови лекарствени молекули. Предклинични и токсикологични изпитвания. Видове клинични изпитвания, дизайн, критерии за вклюване и изключване, крайни точки за оценка и статистически анализ. Поятие за добра клинична практика, етични комисии, информирано съгласие, осигуряване на качество и мониториране на клиничните изпитвания.

Глава 4. Приложни аспекти на научното откриване и разработване на нови генерични лекарства

Глава 5. Клинична фармакокинетика

Глава 6. Клинична фармакодинамика. Вазаимоотношения доза/ефект и концентрация/ефект

Глава 7. Клинична фармакогенетика. Разбиране за персонализирана терапия.

Глава 8. Клиникофармакологични особености на лекарственото лечение при деца

Глава 9. Клиникофармакологични особености на лекарственото лечение при стари хора

Глава 10. Клиникофармакологични особености на лекарственото лечение при бременни и кърмачки

Глава 11. Лекарствени взаимодействия. Принципи, видове и клинична значимост.

Глава 12. Клиникофармакологични съображения при лекарствено лечение на болни с бъбречна и/или чернодробна недостатъчност

Глава 13. Нежелани лекарствени реакции. Разбиране за лекарствена безопасност. Фармакоепидемиологични изпитвания

Глава 14. Клиникофармакологични проблеми на индивидуализиране на терапията с някои фармакотерапевтични класове лекарства. Лекарствена терапия, основана на доказателства

Глава 15. Модерни молекулярни терапии на XXI век

Глава 16. Фармакоикономика - основни понятия и цели на фармакоикономическите изпитвания

Глава 17. Терапевтична вариабилност. Разбиране за популационна фармакокинетика и фармакодинамика и бейесовски адаптивен контрол на дозовите режими.

Резюме


Харектеристики
Автор(и) Димитър Терзииванов; Иванка Атанасова
Издател Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Издание Първо
Година на издаване 2013
Размер 70 х 100/16
Обем 428 стр.
Тип корица Мека
Език Български

Напишете мнение

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
    Лош           Добър