Учебник по нервни болести. Обща неврология

  • 60.00лв.
  • без ДДС: 50.00лв.
Quantity

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа
Рефлексна дейност
1. анатомични данни
2. видове рефлексна дейност. Класификация
3. Нормална рефлексна дейност
4. Нарушения на рефлексна дейност
Глава втора
Сетивност
1. анатомични данни
2. Изследване на общата сетивност
3. Нарушения на общата сетивност. Сетивни симптоми и синдроми
Глава трета
Двигателна дейност
1. Анатомични данни
2. изследване на двигателна дейност
Глава четвърта
Черепномозъчни нерви. Специализирана сетивносн
1. Обонятлен нерв и обоятелна сетивност
2. Зрителен нерв и зрителна сетивност
3. Очедвигателни нерви
4. Тригеминален нерв
5. Лицев нерв
6. Вестибуло-кохлеарен нерв. Слухова и равновесна сетивност
7. Саудална групачерепномозъчни нерви
8. Вкусова сетивност
9. Множествено увреждане на кранималните нерви
Глава пета
Периферна нервна система
1. Анатомични данни
2. Симптоми исиндроми на увреждане на периферната нервна система
Периферна нервна система
Глава шеста
Анатомия и физиология
Автономна нервна система
1. Анатомия и физиология
2. Симптоми исиндроми на увреждане на автономна нервна система
Глава седма
Висши корови функции
1. Анатомични данни
2. Изследване на висшите корови функции
3. Симптоми исиндроми на увреждане на висшите корови функции
Глава осма
Корови синдроми
1. Челен (фронтален) дял
2. Теменен (париетален) дял
3. Слепоочен (темпорален) дял
4. Окципитален дял
Глава девета
Общомозъчни синдроми
1. Менингиален синдром
2. Повишено вътречерепно налягане (интракраниална хипертензия)
4. Нарушения на съзнанието
Глава десета
Съзнание и неговите нарушения. Мозъчна смърт
1. Съзнание
2. Мозъчна смърт
Глава единадесета
Методи за изследване в неврологиятя
1. Клинично изследване
2. Ликворна диагностика
3. Невросонология
4. Клинична електроенцефалография
5. Клинична електромиография
6. Предизвикани (евокирани) потенциали
7. изследване на автономна нервна система
8. Невропсихологични изследвания
9. Изследване на походката
10. Образна диагностика в неврологията
Глава дванадесета
Неврорехабилитация
1. Теоритични основи
2. Оценка на функционалните нарушения
3. Методи за неврорехабилитация
4. Клинично приложение
Литература
Показалец


Харектеристики
Автор(и) Под. ред. на Екатерина Титянова
Издател Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Година на издаване 2015
Размер 212 х 266 /17 мм
Обем 269 стр.
Тип корица Твърда
Език Български

Напишете мнение

Моля впишете се или се регистрирайте, за да напишете мнение