Джобен фармакотерапевтичен справочник

  • 36.00лв.
  • без ДДС: 30.00лв.
  • Наличност:В наличност
  • Производител: МИ "АРСО"
  • Модел: 978-619-197-002-5
Количество:

На работещите в Родината ни лекари, фармацевти и стоматолози.
ПРЕДГОВОР
В около 95% от случаите диагностиката, профилактиката и терапията на заболяванията, а също планираната репродукция са свързани с използване на лекарства. Точно затова за медицинската теория и практика е изключително важно лавинообразно нарастващите научни факти в областта на фармакологията и фармакотерапията да бъдат периодично актуализирани, анализирани и систематизирани. За разлика от периодичния медицински печат, университетските учебници и монографичните трудове осъвременените справочни издания представят тази толкова необходима информация обобщено, синтезирано и лесно разбираемо.
Предлаганият справочник съдържа над 5500 лекарствени продукти, значителен брой хомеопатични продукти, фитопродукти, хранителни и други биологично активни добавки. Състои се от 20 раздела, съдържащи 180 глави. Лекарствата са систематизирани рационално съобразно анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО и основните медицински специалности. Значително внимание е отделено на продукти за лечение на социално значимите заболявания. Поради ограни¬чения обем на книгата се акцентира главно върху показанията, дозовите режими (вкл. при деца и ПНВ) и противопоказанията (или нежеланите реакции) на лекарствата. Използвани са подходящи абревиатури, с които читателят трябва добре да се запознае. За по-голяма яснота на някои места са направени отделни повторения и препратки (особено ако дадено лекарството има повече от един механизъм на действие и/или показание).
Справочникът е разработен от фармаколози и клиницисти с голям преподавателски и клиничен опит въз основа на базата данни на ИАП, ЕМА, FDA и задълбочена литературна справка от наши и чужди литературни източници. В известен смисъл той представлява в значителна степен съкратен до около 35-37% вариант на разработваното предстоящо осмо основно преработено издание на ФАРМАКОТЕРПЕВТИЧЕН СПРАВОЧНИК (чието първо издание излезе през далечната 1983 г.). На голям брой лекарства, за които в научната литература съществуват данни, се дава рисковата категория за бременност и лактация (кърмене), представени в обобщен вид-

-Рискова категория за бременност (PRC)
А: контролирани изследвания изключват тератогенен риск
В: няма доказателства за тератогенност при хора
С: доказана е тератогенност само при опитни животни
D: доказана е тератогенност при животни и хора
X: лекарството е абсолютно противопоказано

Рискова категория за лактация (LRC)
L1: напълно безопасно лекарство
L2: безопасно лекарство
L3: умерено безопасно лекарство
L4: рисково лекарство
L5: лекарството е абсолютно противопоказано

Настоящият справочник е ПРЕДНАЗНАЧЕН за лекари, фармацевти, стоматолози, научни работници, докторанти, представители на фармацевтични фирми, студенти и колежани от медицинските университети и др. Приканваме представителите на фармацевтични компании, работещи в Ребуплика България. да поддържат контакт с нас, за да може информацията в настоящия справочник да бъде възможно по-пълна и прецизна. С благодарност очакваме конструктивни критики и препоръки.

Доц. д-р Ив. Т. Ламбвв (itlambev@mail.bg)

Харектеристики
Автор(и) под ред.на Иван Ламбев
Издател МИ "АРСО"
Издание Първо
Година на издаване 2015
Размер 170 х 120 мм
Обем 1185 стр.
Тип корица Мека
Език Български

Напишете мнение

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
    Лош           Добър