Измерване и оценяване на качествето на медицинската помощ

  • 12.00лв.
  • без ДДС: 10.00лв.
  • Наличност:В наличност
  • Производител: ИК "ВАП"
  • Модел: 978-954-8326-34-6
Количество:

Използвани съкращения
Рецензия
Предговор    
Въведение
Глава първа. Качество като основна характеристика на медицинската помощ    
1. Качеството – същност и съдържание    
2. Качество на медицинската помощ – същност и съдържание                 
3. Концептуален модел на качеството на медицинската помощ                
4. Особености на качеството на медицинската помощ и нейното влияние върху формиране на качеството и неговото определяне            
Глава втора. Инструменти за диагностика (измерване и оценяване) на качеството на медицинската помощ
1. Показатели и критерии като основни параметри на качеството            
1.1. Преки (същински) показатели за качеството на медицинската помощ        
1.2. Непреки (заместителни) показатели    
2. Критерии за качеството на медицинската помощ- видове, класификация            
2.1. Свойства на критериите за качество на медицинската помощ            
Глава трета. Инструменти за контрол на качеството – основни статистически методи        
1. Особености на „ниското” качество на медицинската помощ                    
2. Грешки – същност, видове грешки в медицинската практика                
3. Загуби, които носят „грешките” или „дефектите” на „ниското“ качество                
4. Влияние на качеството на медицинската помощ върху търсенето на медицински услуги            
Глава четвърта. Стандарти на медицинската помощ
1. Стандарти – същност, видове и технология за създаване на стандарти                   
2. Международни стандарти за управление на качеството. Системи за управление на качеството от серията ISO 9000        Глава пета. Подходи за измерване и оценяване на качеството на  медицинската помощ
Глава пета. Подходи за измерване и оценяване на качеството на  медицинската помощ
1. Подход „структура-процес-резултат”  на А. Донабедиан               
2. Подход „същински-заместителни критерии” на Максуел                        
3. Смесен подход            
Глава шеста. Диагностика на качеството на медицинската помощ                
1. Методи за регистрация на данни за качество на медицинската помощ           
Глава седма. Основни технологии за оценяване на качеството на медицинската помощ         
1. Peer review                 
2. Медицински одит            
3. Акредитация            
Глава осма. Определяне (измерване и оценяване) качеството на медицинската помощ при болни с артериална хипертония и диабет 2 тип
1. Особености на определяне качеството на медицинската помощ при болни с артериална хипертония и диабет 2 тип в общата медицинска практика
Глава девета. Управление на качеството на медицинската помощ        
1. Същност, цели и принципи  на управление на качеството на медицинската помощ    
2. Контрол на качеството на медицинската помощ - същност, видове контрол
3. Осигуряване на качеството на медицинската помощ        
4. Тотално управление на качеството. Стъпки за въвеждане на тотално управление  на качеството
Глава десета. Практико-приложен модел за измерване и оценяване на качеството на медицинската помощ
1. Изследване на „структурата” на медицинската помощ                    
2. Измерване и оценяване „процесите” и „резултатите” на медицинската помощ                      
3. Модел за мониторинг на болни с хронични заболявания
4. Показатели и критерии за измерване на качеството на диспансеризация в общите медицински практики            
5. Измерване на удовлетвореността на пациенти от медицинската помощ
Приложение        
Списък на използвана литература    


Харектеристики
Автор(и) Росица Димова
Издател ИК "ВАП"
Издание Първо
Година на издаване 2011
Размер А5
Обем 189 стр.
Тип корица Мека
Език Български

Напишете мнение

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
    Лош           Добър