Ръководство за практически упражнения по медицинска микробиология - част II

  • 35.00лв.
  • без ДДС: 29.17лв.
  • Наличност:Няма наличност
  • Производител: МИ "АРСО"
  • Модел: 978-619-197-019-3
Количество:

УВОД
Микроорганизмите - бактерии, вируси, гъбички и протозои колонизират всички екологични ниши в природата. Множество от тях, известни като сапрофити живеят свободно в почвата и водите, участвайки в кръговрата на веществата в природата. Други са се приспособили за развитие в човека, животните и растенията, установявайки сложни взаимоотношения помежду им от симбиоза до паразитизъм.
Животът на Земята, във всички негови измерения, без микроорганизми е невъзможен. От медицинска гледна точка. огромна част от десетките хиляди известните видове микроорганизми са безвредни за човешкия организъм. Бактериите и гъбичките, приспособили се за развитие върху кожата и лигавиците на човешкото тяло са безвредни за здравия организъм. Тези около 500 вида съставляват неговата нормална флора (микробиота) и играят неотменима роля във физиологичните процеси на организма с антагонистичното си действие към други патогенни причинители, участието в метаболитните процеси и стимулиране развитието на имунната система и имунния отговор в хода на инфекциозния процес.
Някои видове микроорганизми, приспособили се към човешкия организъм, при своето развитие увреждат физиологичните процеси. Известни са като патогенни микроорганизми и не са част от нормалната флора. След заразяване с тях те пребивават временно в тъканите и органите. В зависимост от защитните реакции на организма осъществяват различни форми на инфекциозния процес - от инапарентна (непроявена) инфекция, до леки и тежки летални форми на инфекциозната болест. В зависимост от техния източник и резервоар редица от патогенните микроорганизми се разпространяват епидемично между хората или между животните и хората.
В индивиди с отслабени защитни реакции (след травми, изгаряния, рак и други тежки хронични заболявания, : наркомании) патогенност могат да проявят и непатогенни микроорганизми - сапрофити от околната среда и по-често гбактерии и гъбички от нормалната флора, известни в това си качество като условно патогенни или опортюнистични микроорганизми. Нарушенията в равновесието на видовете от нормалната флора, известно като дисбиоза, в резултат на често нерационално приложение на антибиотици или продължителното лечение с цитостатици и имуносупресори, до подтискане на имунните реакции и проява на патогенност от микроорганизмите развили се в прекомерно голямо количество.
Познаването на микроорганизмите, причинители на инфекциозни заболявания в човека - патогенните и условно патогенните е от голямо значение за медицинската практика. Инфекциозните заболявания са водещи в човешката патология и като причина за леталния изход. В уточняване на етиологията и лечението на инфекциозните заболявания от водещо значение е микробиологичната диагностика и познаване възможностите на използваните в нея диагностични методи.
Положителният ефект от микробиологичната диагностика може да се очаква само при познаване от клиничния и лабораторния персонал на правилата за взимане и транспорт на клиничния материал, естеството на диагностичните методи и оценка на патогенния потенциал на доказаните микроорганизми. Определянето на антибиотичната чувствителнocт на изолираните бактерии и гъбички е гаранция за рационалното използване на антибиотиците за ограничаване на все по-широко разпространяваща се лекарствена резистентност сред инфекциозните причинители.
Настоящото ръководство за практически упражнения по медицинска микробиология е предназначено за студентите от медицинските университети. Целта на тематичния материал е студентите да получат познания върху е бактериални и вирусни причинители и използваните класически и съвременни молекулярно диагностични методи ,използвани в ежедневната клинична практика за изясняване етиологията на инфекциите и даване насоки за рационално използване на антимикробните лекарствени средства.

Харектеристики
Автор(и) Под ред. на И.Митов
Издател АРСО
Година на издаване 2015
Размер А4
Обем 200 стр.
Тип корица Мека
Език Български

Напишете мнение

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
    Лош           Добър