Лекционен курс по инфекциозни болести и педиатрия

  • 16.00лв.
  • без ДДС: 13.33лв.
Quantity

За студенти по дентална медицина


СЪДЪРЖАНИЕ
I
Инфекциозни болести
Морбили
Варицела
РУБЕОЛА
Скарлатина
Дифтерия
Грип
Инфекциозна мононуклеоза
Салмонелози
Шигелози
Ботулизъм
Кримска хеморагична треска
Епидемичен паротит
Детски паралич
Остри вирусни хепатити
Менингококова болест: Менингококов менингит
Лаймска болест
Рикетсиози. Mарсилска треска.
Тетанус
Синдром на придобита имунна недостаъчност (AIDS)
II
Педиатрия
Въведение в педиатрията
Рационално хранене на кърмачето и детето. Заболявания свързани с храненето
Рахит: етиология, патогенеза, клиника, лечение и профилактика.
Остеопороза в детска възраст
Антибиотично лечение в педиатричната практика
Най-чести заболявания в детска възраст
Анемии и заболявания протичащи с хеморагична диатеза - проблеми във връзка с денталната патология. Злокачествени заболявания у децата
Заболявания свързани с промени в слюнчената секреция. Заболявания с макро- и микроглосия
Заболявания при децата, при които се наблюдават рагади в устните ъгли и foetor ex ore. Заболявания свързани в промени в цвета на зъбите
Захарен диабет в детска възраст:
Спешни състояния в педиатрията:
Заболявания в детската възраст протичащи с промени в лигавицата и пародонта (стоматити) – диагноза, диференциална диагноза, лечение
Заболявания у децата, свързани с хронологични промени в никненето и броя на зъбите
Харектеристики
Автор(и) под редакцията на проф. Т.Шмилев
Издател Лак Бук
Година на издаване 2014
Размер А4
Обем 307 стр.
Тип корица Мека
Език Български

Напишете мнение

Моля впишете се или се регистрирайте, за да напишете мнение