Бъбреците през неонаталния период - уникалност на функция и морфология

  • 25.00лв.
  • без ДДС: 20.83лв.
Quantity

СЪДЪРЖАНИЕ:


УВОД

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

БЪБРЕЧНА МОРФОГЕНЕЗА И БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ IN UTERO

Морфологично развитие на бъбреците през феталния живот

Анатомични промени на бъбреците през феталния живот

Бъбречна функция in utero

БЪБРЕЧНА МОРФОГЕНЕЗА И АНАТОМИЯ ПРЕЗ НЕОНАТАЛНИЯ ПЕРИОД

Бъбречна морфогенеза

Анатомични и сонографски параметри на неонаталните бъбреци

Физиология и патофизиология на неонаталните бъбреци

АДАПТАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА НОВОРОДЕНОТО

Хранене и бъбречна функция през първите три месеца от живота

Регулация на хомеостазата

Натриев баланс

Калиев баланс

Калциева и фосфорна хомеостаза

Алкално-киселинно равновесие

Вазорегулаторни механизми в неонатлния бъбрек

Респираторен дистрес синдром (РДС)

Персистиране на артериалния канал

Неонатална белодробна хипертенсия

ПРОТЕКЦИЯ НА НЕЗРЕЛИТЕ БЪБРЕЦИ

Ендогенен стрес на неоналния бъбрек

Екзогенен стрес на неонаталния бъбрек

Протекция на продложените на стрес бъбреци при преждевременно родените кърмачета

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ НАРАСТВАНЕТО НА ФУНКЦИЯТА НА БЪБРЕЦИТЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗДРАВИ НОВОРОДЕНИ ДЕЦА

Лабораторни показатели

Функционални бъбречни показатели

Изследване на бъбреците с ултразвук

ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛНИ НОВОРОДЕНИ

БАЛАНСОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

УРИНЕН ДЕБИТ

ПЛАЗМЕН КРЕАТИНИН

КЛИРЪНС НА КРЕАТИНИНА (CCR)

СТОЙНОСТИ НА АРТЕРИАЛНОТО НАЛЯГАНЕ

НАТРИЙ В СЕРУМА И УРИНАТА НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ КЪРМАЧЕТА

СТОЙНОСТИ НА ПЛАЗМЕН И УРИНЕН КАЛЦИЙ НА НОВОРОДЕНИТЕ

ФОРМУЛА НА SCHWARTZ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СГФ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ С УЛТРАЗВУК (УЗ)

ИЗСЛЕВАНИЯ ПРИ ДОНОСЕНИ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РОДЕНИ КЪРМАЧЕТА СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

РЕЗУЛТАТИ ОТ БАЛАНСОВИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ОБСЪЖДАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Списък на таблиците в глава "Основни резултати и проведените изследвания"

Списък на фигурите в глава "Основни резултати и проведените изследвания"

Таблици и схеми в глави "Литературен обзор" и "Проследяване на основните параметри, характеризиращи нарастването и функцията на бъбреците"

Използвани съкращения

ЛИТЕРАТУРА


Харектеристики
Автор(и) д-р Анелия Буева-Велковска
Издател Дуо-В
Издание Първо издание
Година на издаване 2004
Размер 164 х 229 мм
Обем 206 стр.
Тип корица Мека
Език Български

Напишете мнение

Моля впишете се или се регистрирайте, за да напишете мнение