Ръководство за липидорегулаторите в клиничната практика - минало, настояще и бъдеще

  • 24.00лв.
  • без ДДС: 20.00лв.
Quantity

1. Секвестранти на жлъчните киселини - Л. Владимирова-Китова
2. Омега-3 мастни киселини - Л. Владимирова-Китова
3. Никотинова киселина и деривати - Л. Владимирова-Китова
4. Фибрати - Л. Владимирова-Китова
5. Статини - Л. Владимирова-Китова
5.1. Химична структура
5.2. Механизъм на действие
5.3. Фармакокинетични особености
5.4. Лекарствени взаимодействия
5.5. Липид-регулиращи ефекти
5.6. Липид-независими ефекти - плейотропни
5.6.1. Плейотропни ефекти - механизми - Петър Николов
5.6.2. Антикоагулантни ефекти на статините - Николай Атанасов
5.6.3. Статини и остър коронарен синдром - Людмила Владимирова-Китова, Бистра Добрева
5.6.4. Статини и ангиогенеза - Красимира Христова
5.6.5. Статини и ендотелни прогениторни клетки - Федя Николов
5.7.Статини при специални популации
5.7.1. Статини при деца и възрастни хора - Л. Владимирова-Китова
5.7.2. Статини и мозъчно-съдова болест - Димка Христова
5.7.3. Статини и захарен диабет - Теодора Темелкова-Кюркчиева
5.7.4. Статини и модулиране на сърдечната хипертрофия и фиброза - Мария Токмакова
5. 7. 5. Статини и ин-стент рестенози - Арман Постаджиян
5.7.6. Статини при бъбречни нарушения и чернодробна дисфункция - Красимир Карастанев
5.7.7. Статини и периферно артериално заболяване - Милена Станева
5.8. Нетрадиционна употреба на статините
5.8.1. Хронични бъбречни заболявания и ренопротекция - Л. Владимирова-Китова
5.8.2. Остеопороза - Жанет Минева
5.8.3.Болест на Алцхаймер - Димка Христова
5.8.4. Статини и хронична обструктивна белодробна болест - Владимир Ходжев
5.9. Влияние върху заболеваемост и смъртност на статините - Л. Владимирова-Китова
5.9. Безопасност на статините - Л. Владимирова-Китова
6. Липидопонижаващо лечение при жени - Йото Йотов
7. Блокери на холестероловата адсорбция - Л. Владимирова-Китова
8. Ендоканабиодни рецепторни блокери - Л. Владимирова-Китова
9. Радикална терапия на рефрактерната хиперлипидемия - Л. Владимирова-Китова
9.1. Илеален байпас
9.2. Порто-кавален шънт
9.3. Чернодробна трансплантация
9.4. Екстракорпорално липопротеиново изчистване
9.4.1. LDL-афереза
9.4.2. Хепаринова екстракорпорална LDL-преципитация
9.5. Генна терапия
10. Липидо-регулираща терапия и еректилна дисфункция - Димо Василев
11. Липидо-регулатори и онкогенеза - Жанет Грудева
12. Фармакоикономика на липидо-регулиращата терапия - Николай Здравков
13. Проучвани агенти, влияещи на атерогенните липопротеини - Жанет Грудева
Заключение/Conclusion
Литература

Харектеристики
Автор(и) Людмила Г. Владимирова-Китова
Издател ИК "ВАП"
Година на издаване 2011
Размер B5
Обем 366 стр.
Тип корица Твърда
Език Български

Напишете мнение

Моля впишете се или се регистрирайте, за да напишете мнение