Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика

  • 15.00лв.
  • без ДДС: 12.50лв.
Quantity

Съдържание

1. Демографско стареене, тенденции – М. Семерджиева

2. Функционални, психологични и социални особености на възрастните хора – З. Амбарева, Г. Форева, Р. Асенова

3. Влияние на хроничните заболявания и увреждания върху качеството на живот при гериатрични пациенти – характеристика, честота на разпространение и подходи за превенция - Д. Бакова

4. Полиморбидност – Д. Милева

5. Полипрагмазия – Ив. Костадинова

Подходи при работа с гериатрични пациенти в общата медицинска практика

6. Холистичен (био-психо-социален) подход – З. Амбарева, Г. Форева, Р. Асенова

7. Личност-центрираните грижи – ключова компетенция в общата медицинска практика – Р. Асенова

8. Комуникация – същност и съдържние – Б.Тилов

9. Предимства, недостатъци и бариери при общуване с гериатрични полиморбидни пациенти в общата медицинска практика – Г. Форева

10. Комплексна гериатрична оценка – З. Амбарева

11. Управление на качеството на медицинската помощ в общата медицинска практика – Р. Димова

12. Етични аспекти на грижите за възрастните и старите хора - Д. Бакова, М. Семерджиева

Резултати от собствени проучвания

1. Епидемиологична характеристика на гериатричните пациенти и анализ на консумацията на здравни ресурси в общата медицинска практика – З. Амбарева, Д. Милева, Г. Форева, Р. Асенова

2. Познания на общопрактикуващите лекари за пациент центриран подход. Предимства и бариери за прилагането му в общата практика – Л. Кирева, Л. Попова, Г. Форева, Р. Асенова

3. Прилагане на комплексна гериатрична оценка като модел за пациент центриран подход в общата медицинска практика и готовност на ОПЛ за използване и – З. Амбарева, Г. Форева, Р. Асенова

Харектеристики
Автор(и) Под редакцията на Радост Асенова
Издател Лакс Бук
Година на издаване 2018 г.
Размер А5
Обем 250 стр.
Тип корица Мека
Език Български

Напишете мнение

Моля впишете се или се регистрирайте, за да напишете мнение