Психопатология - феноменология, методология.

  • 16.50лв.
  • без ДДС: 13.75лв.
Quantity

Книгата цели не само описание на симптомите, чийто спектър е разширен, но и въвежда методология относно психичния живот в норма и абнормност.

Психопатологията е динамично развиваща се дисциплина, която към днешния ден отговаря на доста променените научни реалности в психиатрията, невронауките и други области на науката и практиката.

Предхождащите издания по психопатология от видните наши психиатри Н. Шипковенски, К. Заимов и В. Милев бяха издадени в периода 50 - 80-те години на миналия век и отговаряха на реалностите на своето време. През следващите две десетилетия обаче психопатологията претърпя бурно развитие както по отношение на методологичните парадигми, така и като идентификация на симптомите и тяхното диференциране. През 2010 год. публикувах книгата „Обща и клинична психопатология“, която трябваше да запълни една празнина в специализираната литература по тази тема.<br />
След първото издание на книгата продължих работата по подобряване на текстовете, както и по създаването на нови такива.

Неоценима помощ в това отношение изигра обратната връзка, която получих от колеги, специализанти, докторанти и студенти.

Предлаганата книга има по-различна философия. Тя цели не само описание на симптомите, чийто спектър е разширен, но и въвежда методология относно психичния живот в норма и абнормност. В този контекст е отделено по-специално внимание на &nbsp;противоположностите в психичния живот на човека, както и на същността и значението на феноменологично-дескриптивния подход за „сондиране“ на абнормните преживявания, включително и насоки за неговото практическо приложение. По-широко е развит въпросът за времето в психопатологията и психиатрията, който е незаслужено ограничен и схематизиран в основните психопатологични издания в съвременната литература.

С оглед на всичко това са включени нови глави и са направени важни промени в предхождащите текстове.
Тази книга е предназначена както за студенти и професионалисти по психиатрия и неврология, така и за психолози. Тя може да бъде и &nbsp;полезно четиво в областите на юридическите и социалните науки, както и всички други специалности, имащи отношение към &nbsp;психично-здравните проблеми.


СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
Интердисциплинарност на психопатологията
Норма и абнормност, здраве и болест в психиатрията
Мозък и психика
Феноменологичната психопатология и противоположностите в психичния живот на човека
Психопатология: дефиниции, видове, терминологично изясняване
Класификация на психопатологичните симптоми
Разстройства на волята и психомоториката<
Разстройства на влеченията
Разстройства на емоциите
Разстройства на възприятията
Разстройства на мисленето и речта
Разстройства на интелекта (интелигентността)
Разстройства на паметта
Разстройства на съзнанието
Разстройства на преживяването на АЗ-а (самосъзнанието)
Времето в психопатологията и психиатрията
Динамична психопатология и механизми на защита
Разстройства на личността
Зависимости
Методология на психиатричната диагноза
Литература
Индекси

Харектеристики
Автор(и) Георги Попов
Издател Стено
Издание Второ
Година на издаване 2015
Размер B5
Обем 263 стр.
Тип корица Мека
Език Български

Напишете мнение

Моля впишете се или се регистрирайте, за да напишете мнение