Подреждане по:
Показване:

HANDBOOK OF UROLOGY
26.00лв.

.....

СЪДЪРЖАНИЕ:УВОДЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОРБЪБРЕЧНА МОРФОГЕНЕЗА И БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ IN UTEROМорфологично развити.....

СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЛАВНИ ТЕМИПредговор към седмо американско изданиеГлава 1. Функции на бъбрека, анатоми.....

Разглеждат се основни принципи, диагностични прийоми, профилактика и терапевтично поведение според.....

ПРЕДГОВОР     Развитието на урологията през последните години се характеризира с внед.....

СЪДЪРЖАНИЕПРЕДГОВОРУВОД - Незадържане на урината (инконтиненция) като проблемЧАСТ I Нощно незадържан.....

СЪДЪРЖАНИЕПРЕДГОВОРI. ХИРУРГИЯ НА БЪБРЕКАII. ХИРУРГИЯ НА УРЕТЕРАIII. ХИРУРГИЯ НА РЕТРОПЕРИТОНИАЛНО П.....

СЪКРАТЕНО СЪДЪРЖАНИЕРаздел 1. Важни симптоми и признациРаздел 2. Спешна медицинска помощРаздел 3. Де.....

ВЪВЕДЕНИЕЗадачата на настоящия труд е да предостави на лекаря едно съвременно ръководство по диагнос.....

Това издание е пълно и актуално ръководство по спешна урология, като засяга и голям брой въпроси от .....

Настоящият справочник запълва огромна празнина в нефрологичната литература у нас и ще бъде настолна .....

Урология
30.00лв.

СЪДЪРЖАНИЕ РАЗВИТИЕ НА УРОГЕНИТАЛНАТА СИСТЕМА - П.Панчев, Вл.Младенов, Ал. Тимев, Д.Блажев,А.Кръстан.....

Книгата е предназначена за специалисти по нефрология, вътрешни болести , общо-практикуващи лекари и .....

Показва 1 до 13 от 13 (1 страници)