Подреждане по:
Показване:

СЪДЪРЖАНИЕПредговор1. Въведение2. Начало на съвременноото изучаване на патогенезата на атеросклероза.....

СъдържаниеI. Исторически аспект на проблемаІІ. Физиологични механизми на контрол на артериалното нал.....

СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЛАВНИ ТЕМИСъкращенияПатофизиология на основните симптоми в кардиологията Диференциалн.....

Когато през 1993 г. писах първото издание на „Как се разчита ЕКГ“ ми се струваше, че в следващит.....

Най-новият учебник по кардиология е насочен към студентите по медицина и специализантите по кардиоло.....

Пет години след първото издание, книгата „Кардиология 2015” е осъвременена с новостите и най-актуа.....

Книгата е предназначена за лекари, студенти, специализанти и всички интересуващи се от кардиология.....

СЪДЪРЖАНИЕРАЗПОЗНАВАНЕ И РЕАКЦИЯ ПРИ ВЛОШАВАЩ СЕ ПАЦИЕНТBASIC LIFE SUPPORT ПРИ ВЪЗРАСТНИОсновна посл.....

СЪДЪРЖАНИЕРецензииУводни бележкиИсторически данниАритмии и антиаритмични медикаментиАритмии и радиоф.....

СЪДЪРЖАНИЕ1. РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА АТЕРОСКЛЕРОЗА1.1. Актуалност на липидната хипотеза за патоге.....

СЪКРАТЕНО СЪДЪРЖАНИЕРаздел 1. Важни симптоми и признациРаздел 2. Спешна медицинска помощРаздел 3. Де.....

ПРЕДГОВОРСърдечно-съдовите заболявания са с най-голямо медико-социално значение в съвременния свят. .....

СЪДЪРЖАНИЕРечник на използваните съкращения РецензияУводРискови факториЛабораторни и функционални те.....

1. Секвестранти на жлъчните киселини - Л. Владимирова-Китова2. Омега-3 мастни киселини - Л. Владимир.....

ВЪВЕДЕНИЕЗадачата на настоящия труд е да предостави на лекаря едно съвременно ръководство по диагнос.....

Второ преработено и допълнено изданиеСЪДЪРЖАНИЕI. ПредговорII. Исторически преглед на местното обезб.....

Показва 1 до 16 от 16 (1 страници)