Подреждане по:
Показване:

PART ONEDISEASES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT AND PANCREASPrefaceChapter 1. DISEASES OF THE ESOPHAG.....

Асцити
14.00лв.

СЪДЪРЖАНИЕI Въведение (В. Джурков, Н. Кръстев) ... 11II. Изследване на асцитната течност (Н. Кръстев.....

Енциклопедията е предназначена за широк кръг читатели: лекари от различни специалности, студенти п.....

СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЛАВНИ ТЕМИ:ПредговорА. ОБЩА ЧАСТ    1. АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ НА Х.....

Пpедcтaвяме Bи пpoдължениетo нa "Бoлеcти нa xpaнocмилaтелнaтa cиcтемa - тoм 1: Гacтpoентеpoлoгия". З.....

СЪДЪРЖАНИЕ:1. АНАТОМО-ФИЗИЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРО У ДЕЦАТА2. АНАТОМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА БИЛИА.....

СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЛАВНИ ТЕМИ:Обща частI. Кратка анатомия и физиология на стомашно-чревния тракт, хепато.....

СЪДЪРЖАНИЕСъщност на недохранването при децаОценка на хранителния статусПотребности от енергия и хра.....

СЪДЪРЖАНИЕПредговорI. Анатомия на черния дроб и жлъчните пътища- В. Мутафчийски, Г. Попиванов, К. Кь.....

СЪКРАТЕНО СЪДЪРЖАНИЕРаздел 1. Важни симптоми и признациРаздел 2. Спешна медицинска помощРаздел 3. Де.....

ВЪВЕДЕНИЕЗадачата на настоящия труд е да предостави на лекаря едно съвременно ръководство по диагнос.....

СъдържаниеУвод 7Използвани съкращения 9I. Дефиниция, етиология, патогенеза и класификации на чернодр.....

Показва 1 до 13 от 13 (1 страници)