Подреждане по:
Показване:

СЪДЪРЖАНИЕПРЕДГОВОРПърва част. РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА ХИРУРГИЯ В БЪЛГАРИЯВтора част. ВЪВЕДЕНИЕТрета ча.....

СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЛАВНИ ТЕМИ1. УВОД2. ИСТОРИЯ НА ИЗГАРЯНИЯТА 3. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ИЗГАРЯНИЯТА 4. ВИДОВЕ .....

СЪДЪРЖАНИЕУВОДРаздел I. УРОЛОГИЯГлава първа. НЕФРОЛИТИАЗАГлава втора. БЪБРЕЧНА ЕХИНОКОКОЗАГлава трет.....

СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЛАВНИ ТЕМИПРЕДГОВОРГлава първа. ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА ЕДНОДНЕВНАТА ХИРУРГИЯГлава втор.....

Слабинна херния-избор на оперативен метод на лечениеВидове слабинни хернииКлинична картнна.Алгоритъм.....

СЪДЪРЖАНИЕ1. Предмет на спешната хирургия1А. История на спешната хирургия в България2. Организация н.....

СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЛАВНИ ТЕМИПредговор1. Предмет и история на спешната хирургия2. Организация на спешнат.....

ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИПРЕДГОВОРУважаеми студенти,Имам честта и удоволствието да ви представ.....

СЪДЪРЖАНИЕИСТОРИЯ НА ХИРУРГИЯТА1. Хирургични заболявания на черепа, главния и гръбначния мозък2. Хир.....

Представеният учебник има две части. В първия том, озаглавен Основи на хирургията, вниманието е насо.....

Показва 17 до 27 от 27 (2 страници)