Подреждане по:
Показване:

На работещите в Родината ни лекари, фармацевти и стоматолози.ПРЕДГОВОРВ около 95% от случаите диагно.....

ПРЕДГОВОР    Настоящият илюстрован учебник по фармакология е за студенти по меди.....

СЪДЪРЖАНИЕПредговорГлава 1. Предмет, цели и задачи на клиничната фармакология като учебна дисциплина.....

ПРЕДГОВОРПРИНЦИПИ НА КЛИНИЧНАТА ФАРМАКОЛОГИЯ 1. Клиничната фармакология в системата на медицинс.....

Указания за ползване Използвани съкращенияМерни единици1.    Антибиотици (АБ)2. .....

Указания за ползванеИзползвани съкращения Мерни единици 1.    Антибиотици (АБ) 2.&nbs.....

ПРЕДГОВОРЗа първи път в програмата по Фармация дисциплината „Фармакотерапия” е въведена през вече да.....

УЧЕБНИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ЗА СТУДЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ КОЛЕЖИВЪВЕДЕНИЕНастоящият уче.....

СЪДЪРЖАНИЕПредговорОБЩА ЧАСТ. РАЗДЕЛ I. Фармакоикономика, същност, основни фармакоикономически анали.....

СЪДЪРЖАНИЕРаздел I. ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ФАРМАКОЛОГИЯТА РАЗДЕЛ II. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ЦЕНТРА.....

СЪДЪРЖАНИЕАториПредговорНай-често използвани съкращения ПЪРВА ЧАСТ: ОБЩА ФАРМАКОЛОГИЯ1. Въведение въ.....

ПРЕДГОВОРВ България има няколко вида специалисти - кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински рехаб.....

СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЛАВНИ ТЕМИПРЕДГОВОР КЪМ СЕДМОТО ИЗДАНИЕНАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ1. ФАРМАКОЛОГИЧ.....

Допълнение към V основно преработено издание.....

Курсът по фармакотерапия би следвало да дава системни теоретични и практически знания областта на кл.....

Показва 1 до 15 от 15 (1 страници)