Подреждане по:
Показване:

Резултати от проведени проучвания сред раними групи от населениетоСЪДЪРЖАНИЕВъведениеI. Ролята на еп.....

На работещите в Родината ни лекари, фармацевти и стоматолози.ПРЕДГОВОРВ около 95% от случаите диагно.....

ВЪВЕДЕНИЕ„Еврофарма-1 тръгна в момент, когато цялата ни страна, а с нея и науката преминаха Рубикона.....

ПРЕДГОВОР    Настоящият илюстрован учебник по фармакология е за студенти по меди.....

СЪДЪРЖАНИЕПредговорГлава 1. Предмет, цели и задачи на клиничната фармакология като учебна дисциплина.....

ПРЕДГОВОРПРИНЦИПИ НА КЛИНИЧНАТА ФАРМАКОЛОГИЯ 1. Клиничната фармакология в системата на медицинс.....

Указания за ползване Използвани съкращенияМерни единици1.    Антибиотици (АБ)2. .....

Указания за ползванеИзползвани съкращения Мерни единици 1.    Антибиотици (АБ) 2.&nbs.....

АнотацияМодул I. Обща фармакология и рецептура 1. Увод във фармакологията2. Рецептура на лекарствени.....

ПРЕДГОВОРЗа първи път в програмата по Фармация дисциплината „Фармакотерапия” е въведена през вече да.....

УЧЕБНИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ЗА СТУДЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ КОЛЕЖИВЪВЕДЕНИЕНастоящият уче.....

СЪДЪРЖАНИЕПредговорОБЩА ЧАСТ. РАЗДЕЛ I. Фармакоикономика, същност, основни фармакоикономически анали.....

СЪДЪРЖАНИЕРаздел I. ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ФАРМАКОЛОГИЯТА РАЗДЕЛ II. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ЦЕНТРА.....

СЪДЪРЖАНИЕИзползвани съкращенияПредговорI. ОБЩА ФАРМАКОЛОГИЯ    1. Въведение&nbs.....

СЪДЪРЖАНИЕАториПредговорНай-често използвани съкращения ПЪРВА ЧАСТ: ОБЩА ФАРМАКОЛОГИЯ1. Въведение въ.....

Показва 1 до 16 от 21 (2 страници)