Подреждане по:
Показване:

Medical Pshychology
10.00лв.

1. Introduction. Approaches. V. Akabaliev, Z. Arabadzhiev, S. Kandilarova ...............................

For Medical StudentsGENERAL PSYCHIATRY1. History of Psychiatry. Fundamental Theoretical Explanations.....

СЪДЪРЖАНИЕ1. Въведение. Подходи. В. Акабалиев, З. Арабаджиев, С. Кандиларова 2. Методи на изследване.....

Учебник за специалисти по здравни грижиСЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЛАВНИ ТЕМИПсихология в медицинската практикаПс.....

СЪДЪРЖАНИЕНЕВРОЛОГИЯ1. Рефлекси2. Сетивност3. Сетивна инервация и сетивни разстройства на лицето и у.....

СЪДЪРЖАНИЕ:Въведение Интердисциплинарност на психопатологиятаНорма и абнормност, здраве и болест в п.....

Книгата е изключително навременна, спрямо актуалната потребност в психотерапевтичната практика за еф.....

Представеният в този вид и обем „Психиатричен енциклопедичен справочник" може да се определи като .....

Психиатричният клиничен речник включва около 8000 психиатрични термина. Термините са написани на бъл.....

УЧЕБНИК ЗА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗИРАЩИ ЛЕКАРИСЪДЪРЖАНИЕПредговорСимволи и съкращенияОБЩА ЧАСТГлава 1: .....

Книгата цели не само описание на симптомите, чийто спектър е разширен, но и въвежда методология отно.....

Съдържание по основни теми:ВЪВЕДЕНИЕНОРМА И АБНОРМНОСТ В ПСИХОПАТОЛОГИЯТАПОДРОБЕН ПЛАН И СЪКРАТЕНА С.....

ЧАСТ ПЪРВА ГЛАВА 1Теория за психологичната травма и криза Характеристики на травматаГЛАВА 2Видове т.....

ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНАСЪДЪРЖАНИЕОБЩА ПСИХИАТРИЯ1. История на психиатрията. Основни теоретични напра.....

СЪДЪРЖАНИЕ ВеведениеГлава 1. Проблемът за ритмологиятаГлава 2. Методи за изследване на циркадианните.....

Показва 1 до 15 от 15 (1 страници)