Подреждане по:
Показване:

CONTENTSPrefaceAcknowledgmantsHow to Use This Book PART I    BASIC BACTERIOLOGY .....

СЪДЪРЖАНИЕ1. Защо е написана тази книга.2. "Кой пие и кой плаща"3. Нови маркери направляват медицинс.....

СЪДЪРЖАНИЕ(със Съкращения, действащи лица и Книгопис към Всяка глава). 1. Три причини за написването.....

СЪДЪРЖАНИЕРаздел ОБЩА МИКРОБИОЛОГИЯ1.Предмет, задачи, историческо развитие и постижения на микробиол.....

УВОДМикроорганизмите - бактерии, вируси, гъбички и протозои колонизират всички екологични ниши в при.....

Показва 1 до 5 от 5 (1 страници)