Физика

  • 17.00лв.
  • без ДДС: 14.17лв.
Quantity

СЪРЪДЖАНИЕ

Глава I. Механика и акустика

1. Движение на флуиди

2. Движение на хетерогенни системи

3. Разделяне на фазите в течни хетерогенни системи

4. Звук

5. Ултразвук

Глава II. Полекулна физика и топлина

6. Строеж на течностите

7. Строеж на твърдите тела

8. Топлообмен

Глава III. Електричество и магнетизъм

9. Характеристики на електричното и на магнитното поле

10. Електропроводимост на твърдо тяло

11. Термоелектрични явления

12. Магнитни свойства на веществото

13. Масова спектрометрия. Ядрен магнитен резонанс

Глава IV. Вълнова оптика

14. Оптична област на електромагнитните вълни

15. Явления на границата между две среди

16. Поглъщане и разсейване на светлината

17. Поляризация на светлината

18. Спектрополяриметрия

Глава V. Крантова оптика

19. Оптични атомни спектри

20. Молекулни спектри

21. Луминесценция

Глава VI. Йонизиращи лъчения

22. Рентгенови лъчи

23. Радиоактивност

24. Активност на радиоактивен източник

25. Взаимодействие на фотонни йонизиращи лъчения с веществото

26. Взаимодействие на заредени частици с веществото

Литература

Харектеристики
Автор(и) Марин Маринов
Издател Фондация ""Фарадей - нейонизиращи лъчения и електричество"
Издание Второ, преработено и допълнено
Година на издаване 2004 г.
Размер 170 х 242 мм
Обем 266 стр.
Тип корица Мека
Език Български

Напишете мнение

Моля впишете се или се регистрирайте, за да напишете мнение