Патология на каротидната артерия. Ултразвукова диагностика и лечение

  • 40.00лв.
  • без ДДС: 33.33лв.
Quantity

ПРЕДГОВОР

Сърдечно-съдовите заболявания са с най-голямо медико-социално значение в съвременния свят. В нашата страна, относителния дял на смъртността от тези заболявания е около 54%, а заболеваемостта е една от най-високите в Европа. Мозъчно-съдовите заболявания съставляват приблизително половината от тях и са една от честите причини за инвалидност в България. За съжаление, ефективността на терапията на тези заболявания не е висока. Приблизително една трета от болните умират, една трета остават тежки инвалиди, за които са необходими постоянни грижи от страна на обществото и семейството. Тромболизата, която е с по-добра ефективност, се прилага само при строги индикации, при добра организация на спешната медицинска помощ и поради тези причини и в най-развитите страни се прилага при около 1% от болните с исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение.
Развитието на тежки исхемични инсулти е крайния и не много резултатен край на борбата с мозъчно-съдовите заболявания. Отдавна е доказано, че ефективната борба с мозъчно-съдовите заболявания е първичната профилактиката на рисковите фактори, които ги причиняват и вторичната профилактика на болните прекарали леки нарушения на мозъчното кръвообращение. Каротидната недостатъчност е една от честите причини за исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение. Ранната диагноза на този вид патология при рискови контигенти от населението, при пациенти с ТИА или леки исхемични инсулти има важно значение за навременно медикаментозно, оперативно (ендартеректомия) или интраартериално интервенционално (ангиопластика, имплантация на стент) лечение. Оперативните и интервенционални техники са застъпени в нашата страна, но тяхното използване не е широко разпространено, преди всичко поради технически и организационни причини. Масовото и неинвазивно откриване на каротидната патология е свързана с развитието на ултразвукови диагностични методи. Това са ултразвуковата Доплерова сонография, цветно кодираната Доплерова сонография и транскраниалните техники, които позволяват ранно, бързо и безболезнено изследване на големи контигенти от болни. Тези методики са вече добре развити в България и изследването на пациенти не преставлява проблем.
Тези факти показват, че перспективите за профилактиката на мозъчно-съдовата болест е съсредоточена в направлението диагноза на рисковите фактори и каротидната недостатъчност, и преценка за терапевтично поведение - медикаменти или оперативни и интервенционални процедури. Ето защо, явна е необходимостта от едно по-изчерпателно ръководство за диагнозата и лечението на каротидната недостатъчност, като най-често срещана патология и с най-перспективни възможности за лечение.
Авторите на отделните глави са подбрани между най-добрите специалисти в областта на екстракраниалната каротидна патология, с приноси във въвеждане и развитие у на диагностичните методи за изследване и оперативното и интерведнционално лечение.
Това е една гаранция за по-задълбочен поглед върху тези проблеми и за качеството и актуалността на предложения материал. Всъщност, това може да се установи още с първото разглеждане на настоящата монография, която е един отличен пример за структуриране на текстта, качеството на оригиналния илюстративен материал и полиграфия.
Добре представената фактология, оригиналните резултати, тяхното илюстриране, литературната осведоменост правят настоящата монография ценно практическо ръководство за всеки, които се занимава с проблемите на мозъчно-съдовата болест, нейната диагноза и лечение. Ето защо тази книга е изключително важна, тя излиза навреме и паралелно с подобни монографиии от други европейски страни, което е знак, че в тази област ние сме в съзвучие с нашето съвремие.


СЪДЪРЖАНИЕ

1. Анатомия и физиология на каротидната артериална система

2. Клинична картина на каротидната недостатъчност

3. Офталмологични нарушения при каротидна недостатъчност

4. Методи на излседване на сънните артерии

5. Лечение на каротидната патология

6. Организация на диагнозата и лечението на мозъчни инсулт

7. Индекс

8. Европейска инициатива за мозъчен инсулт (European stroke initiative)

9. Ръководство за диагноза и лечение на Транзиторни исхемични атаки на National Stroke Association - USAХаректеристики
Автор(и) Под редакцията на П.Шотеков
Издател МИ "АРСО"
Година на издаване 2008 г.
Размер B5
Обем 369 стр.
Тип корица Твърда
Език Български

Напишете мнение

Моля впишете се или се регистрирайте, за да напишете мнение