Медицинско осигуряване при бедствени ситуации /МОБС/

  • 9.00лв.
  • без ДДС: 7.50лв.
Quantity

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
Съкращеня използвани в текста
Характеристика на бедствените ситуации
Основни поразяващи фактори при бедствията
Характер на медицинските загуби при БС
Управление на бедствията
Структура на системата за управление на кризи в република България
Медицинско осигуряване на населението. видове осигуряване на населението
Съдържание на лечебно-евакуационното осигуряване
Принципи на изграждане на медицинското осигуряване
Планиране на медицинското осигуряване на населението
Основни изисквания към управлението на медицинското осигуряване
Организация на управлението
Етапи в организацията на медицинското осигуряване при бедствени ситуации
Медицинско разузнаване
Медицинска сортировка
Медицинска евакуация
Управленческата дейност при кризи
Методи на управление
Принципи на управление
Обекти на управление
Трудова дисциплина при кризи
Системи за лечебно-евакуационно осигуряване на населението при бедствени ситуации
Двуетапна система за лечебно-евакуационно осигуряване / ЛЕО /
Ниво на оказваната медицинска помощ
Първа медицинска и долекарска помощ
Природни бедствия
Земетресения
Катастрофални наводнения
Долекарска помощ при химически поражения
Медицинско осигуряване на поразените
Някои основни понятия в токсикологията
Пътища за проникване на отровните вещества в организма
Промишлени отровни вещества
Отравяния с амоняк
Хлор
Отравяния с азотни окиси
Бойни отровни вещества /БОВ/
Изисквания към БОВ, определящи ги като оръжие
Нервнопаралитични бойни отровни вещества
Общотоксични отровни вещества
Въглероден окис
Отровни вещества с кожно-обривно действие
Задушливи бойни отровни вещества
Отравяния с фосген
Инкапацитанти
1. Психозомиметични инкапацитанти
2. Физически инкапацитанти
Лакриматори /сълзотворни/ вещества
Кихавични отровни вещества
Физически инкапацитанти
Фитотоксични БОВ /арборициди, хербициди, екоотрови/
Ниво на медицинския риск в огнище химическо поражение
Ядрени катастрофи
Ядрени аварии
Ядрено оръжие
Поразяващи фактори при ядрен взрив
Светлинно излъчване
Начална /проникваща/ радиация
Характеристика на огнището на ядрено поражение
Следа на радиоактивния облак
Биологично действие на йонизиращата радиация
Радиационни увреждания
Биологично действие на йонизиращата радиация върху организма като цяло
Лъчева болест (ОРС)
Профилактика и лечение на острата лъчева болест
Радиационни изгаряния /радиационни увреждания на кожата/
Токсикология на радиоактивните вещества
Медицинско осигуряване при радиационни поражения
Биологично огнище на заразяване
Тероризъм
Психологични и психопатологични проблеми при бедствени ситуации
Средства за осигуряване на дейността на медицинската служба
Индивидуални средства за защита
Медицински средства за защита
Защитни съоръжения
Евакуация и разсредоточаване
Библиография

Харектеристики
Автор(и) К. Сапунджиев
Издател Лакс Бук
Година на издаване 2016
Размер B5
Обем 121 стр.
Тип корица Мека
Език Български

Напишете мнение

Моля впишете се или се регистрирайте, за да напишете мнение